Hopp til hovedinnholdet

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Nettverket arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap.

Siste nytt

Leveringsproblemer for Saizen

Publisert: 2. juli 2024
Det er knyttet noe usikkerhet til leveranser av veksthormon-legemidlet Saizen for resten av 2024. Det arbeides med å få tak i utenlandske pakninger (fra UK) som kan dekke behovet.

Helsedirektoratet med befolkningskampanje til barn og unge om riktig bruk av smertestillende

Publisert: 28. juni 2024
Helsedirektoratet har nå en kampanje som skal oppfordre til mindre, men mer riktig bruk av Paracet!

Desmopressin er på byttelisten fra 15.06.24

Publisert: 26. juni 2024
Virkestoffet desmopressin er satt på byttelisten. Det betyr at Minirin smeltetablett byttes til Desmopressin sublingualtablett.

Mangel på Alkindi og Lilinorm, hydrokortison-preparater tilpasset barn

Publisert: 26. juni 2024
Det er mangel på flere av styrkene av Alkindi granulat i kapsler og varslet mangel på Lilinorm 5 mg tabletter.