Hopp til hovedinnholdet

Generelt om miksturene i listen

Miksturlisten er et arbeidsverktøy for helsepersonell slik at det skal være enklere og raskere å finne ut om det finnes en flytende formulering av et legemiddel (for enkelte virkestoff der det ikke finnes miksturer, er tabletter som kan løses opp / slemmes i vann tatt med). Noen miksturer kan være gått ut av produksjon eller er ikke lenger mulig å skaffe, da har vi merket dette i preparatnavnet. Vi klarer ikke fange opp alle endringer som skjer, så vi er avhengig av tilbakemeldinger om miksturer som ikke er mulig å skaffe.

Hva er viktig ved valg av mikstur?

Markedsføringsstatus

Preparatene som er listet i miksturlisten har ulik status. De kan være registrert i Norge eller i utlandet eller være apotekprodusert i Norge. SA miksturer er apotekproduserte miksturer der sykehusapotekene har blitt enig om en felles oppskrift. En SA mikstur vil kunne søkes opp i FEST. Det kan også være andre apotekproduserte miksturer i miksturlisten som kun produseres ved et enkelt apotek.

Er miksturen godkjent til barn?

Dersom miksturen er godkjent til barn i Norge eller i EU med dosering til barn vil det stå «Ja» i dette feltet, og eventuelt også angitt til hvilken aldersgruppe miksturen er godkjent til.


Apotekproduserte miksturer vil alltid være angitt med «Nei» fordi det ikke er søkt godkjent til bruk hos barn.

Innholdsstoffer

Innholdsstoffer kan være hjelpestoffer eller konserveringsmidler som er viktige komponenter i legemiddelformuleringen. De er tilsatt for å øke løselighet, fremme stabilitet og holdbarhet. Eksponering for ulike innholdsstoffer bør være så lav som mulig. Man må derfor se på hvilke innholdsstoffer som finnes i legemidlet som skal gis til et barn og vurdere om det er nødvendig å gi legemidlet.

Et eksempel er innholdsstoffet propylenglykol. Legemidler som inneholder propylenglykol anbefales ikke til barn under 5 år. Likevel kan det være behov for å gi slike legemidler til disse barna. Det må da gjøres en vurdering om legemidlet kan gis;

  • Er det en engangsdose eller skal det gis flere doser over lang tid?
  • Hvor stor er dosen og dermed mengden propylenglykol som gis?
  • Skal det gis flere legemidler som også inneholder propylenglykol slik at total eksponering blir stor?

Dessverre mangler det ofte informasjon om hvor mye av hvert enkelt innholdsstoff et legemiddel har, og dette kan gjøre slike beslutninger vanskelige.

I informasjonen om de enkelte miksturene i miksturlisten er det ikke tatt med hvor mye av de enkelte innholdsstoffene som finnes i preparatet. Nettverket kan ha forespurt produsent om mengder innholdsstoffer for enkelte preparater. Ta kontakt med Nettverket dersom du lurer på innholdsstoffer i de enkelte legemidlene eller ønsker hjelp til å finne ut av dette.

Valg av mikstur avhenger derfor av flere faktorer som alder barnet, fordeler og ulemper med styrken, innholdsstoffer og behov for manipulering av legemidlet (knuse/dele).

Inneholder miksturen sukker?

Under fanen "Utfyllende kommentar" er det angitt om miksturen inneholder sukker.

Publisert: 13. feb. 2023 — Oppdatert: 30. aug. 2023