Hopp til hovedinnholdet

MAMBA (Manupulering av medisiner til barn) er en retningslinje for helsepersonell ved nyfødt- og barneavdelinger som samler tilgjengelig kunnskap om manipulering av legemidler (for å kunne ta ut en deldose) og tar sikte på å beskrive tiltak slik at manipulering av legemidler kan unngås.

Utgangspunktet for retningslinjen er MODRIC (Manipulation of Drugs Required in Children), utarbeidet av National Institute for Health Research for Patient Benefit (RfPB) Program.

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 23. apr. 2024