Hopp til hovedinnholdet

1. Når samler vi inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger du har gitt oss av en av disse årsakene:

  • I forbindelse med generell kontakt med oss
  • I forbindelse med at du har meldt deg på seminar
  • I forbindelse med at du abonnerer på nyhetsbrevet vårt
  • I forbindelse med at du er tilknyttet Legemiddelutvalg for barn (LMU) i Nettverket
  • I forbindelse med at du ansatt i eller frikjøpt til arbeid i Nettverket

2. Rettighetene dine

Du kan utøve rettighetene dine ved å sende epost til post@legemidlertilbarn.no.

Du kan be om kopi av alle opplysninger vi har om deg. Les om retten til innsyn på informasjonssidene til Datatilsynet.

Du kan be oss rette opplysninger som er feil eller misvisende. Les mer om retten til retting på informasjonssidene til Datatilsynet.

Du kan be oss om å slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting på informasjonssidene til Datatilsynet.

Du kan be oss om å begrense behandling av opplysninger om deg selv. Les mer om retten til begrensning på informasjonssidene til Datatilsynet.

Du kan klage på behandlingen av personopplysninger. Dersom du mener at vi ikke følger reglene i personopplysningsloven, håper du at vil ta kontakt med oss på epost: post@legemidlertilbarn.no.

Ikke oppgi helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger når du kontakter oss på e-post. Vi gir ikke råd om behandling av det enkelte barn eller ungdom, slike spørsmål må tas opp med helsepersonell som er involvert i behandling av den enkelte.

3. Hva blir registrert når du bruker nettsiden vår?

Innhold på nettsidene www.legemidlertilbarn.no blir laget av Nettverket. Helse Vest IKT AS er teknisk leverandør som drifter og vedlikeholder nettsidene. Bouvet ASA er underleverandør til Helse Vest IKT i forbindelse med utarbeidelse, feilrettinger og endringer knyttet til teknisk leveranse.

Vi lenker til andre nettsider. Personvernerklæringen for www.legemidlertilbarn.no omfatter ikke andre nettsider. Når du besøker andre nettsider, bør du derfor lese personvernerklæringen på disse nettsidene.

Nettsidene bruker ikke informasjonskapsler (cookies).

Tilbakemelding på nettsidene kan sendes på epost til post@legemidlertilbarn.no.

4. Hva blir registrert når du kontakter oss?

Vi bruker Helse Vest IKT AS sine system for å håndtere e-post. Dette er hentet fra Personvern - Helse Vest IKT (helse-vest-ikt.no): «Vi bruker TLS-kryptering for å sikre e-postkommunikasjonen vår. Dei fleste webmailtenester støttar dette, og e-postkommunikasjonen med oss vil då vere sikra. Vi ber likevel om at du ikkje sender sensitive personopplysningar eller svært viktig informasjon per e-post, for vi kan ikkje garantere at e-postleverandøren din støttar TLS».

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

  • Generell kontakt: Når du kontakter oss, behandler vi opplysninger for å kunne svare deg på spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne svare på spørsmålet ditt. Vi lagrer også svaret.
  • Ved påmelding til seminar: Når du melder deg på vi vi lagre opplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre seminaret og for å kunne kontakte deg om seminaret, i forkant og i etterkant av seminaret.
  • Vi bruker selskapet MAKE AS til å sende ut nyhetsbrev, og til å håndtere påmelding/avmelding til nyhetsbrevene. MAKE AS lagrer data i Norge, les mer om dette her. Ved påmelding lagres navn og epostadresse hos MAKE AS.
  • Spørreundersøkelser: Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med undersøkelsen og om den er anonym eller ikke. Vi vil ikke dele opplysningen med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er oppgitt.

6. Opplysninger om jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos oss, vil vi behandle opplysninger om deg for å vurdere søknaden. Ansettelsesforholdet vil være i Helse Bergen og det er her disse opplysningene vil bli lagret. Les mer om dette i Helse Bergen sin personvernserklæring.

7. Arkivsystem

Nettverket er en del av Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen, og er således en offentlig virksomhet og underlagt arkivloven.

8. Informasjonssikring og databehandlere

Nettverket er en del av Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen, og benytter den samme IKT-driftsmodellen som foretaket, der Helse Vest IKT drifter de fleste systemene. Les mer om informasjonssikring og databehandlere i Helse Bergen sin personvernerklæring.

Publisert: 27. mars 2023 — Oppdatert: 27. mars 2023