Hopp til hovedinnholdet
Bilde fra Solstrandseminaret 2023

Nettverkets målsetning

Nettverket arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap.
Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap og at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte.
Nettverket skal bistå klinisk forskning på en slik måte at målsetningen styrkes.

Fra 2023 er også Psykofarmakanettverket en integrert del av Nettverket.

Helsedirektoratet har tillagt Nettverket disse oppgavene
  • Pasientsikkerhet
  • Kompetanseheving
  • Kunnskapsformidling
  • Vitenskapelig arbeid
Nettverkets historie og statusrapporter
Nettverkets medlemmer

Nettverket består av leger, sykepleiere og farmasøyter, som arbeider for at legemidler til barn er en prioritert oppgave blant produsenter, apotek og helsepersonell.

Alle landets regionale helseforetak er representert i Nettverket, både i styringsgruppen og via lokale legemiddelutvalg til barn (LMU). Det er opprettet et legemiddelutvalg for barn (LMU) ved alle landets barneavdelinger.

Primærhelsetjenesten er også en sentral del av Nettverket. Dette er viktig for å sikre riktig bruk av legemidler til barn hos fastleger, helsestasjonsleger og legevakt, og for å sikre samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten.

Primærhelsetjenesten er representert i Nettverkets Styringsgruppe med en fastlege, og på sikt også en helsesykepleier.

Medlemmene i Nettverket ved de ulike barneavdelingene finner du her.

Kontaktinfo til ansatte i stab finner du her.

Styringsgruppen

Organisasjonskart

Nettverkets organisasjonskart finner du her.

Kontakt oss

På epost: post@legemidlertilbarn.no

Webredaktør og sykehusfarmasøyt i Nettverkets stab, Margrete Einen, kan nås på telefon +47 995 83 433.

Lege i Nettverkets stab, Henrik Irgens, kan nås på telefon +47 400 42 778.

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 23. apr. 2024