Hopp til hovedinnholdet

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) ble opprettet i 2008 etter at Stortinget ved behandling av Legemiddelmeldingen i 2005 ba regjeringen om å legge forholdene til rette for å heve kompetansen på legemiddelbehandling av barn ved å etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk.

I 2013 fikk vi utvidet mandat slik at også forskning ble en del av Nettverkets agenda. I 2021 startet arbeidet med Psykofarmakanettverket opp, og fra januar 2023 inngår Psykofarmakanettverket som en del av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Nettverkets aktiviteter oppsummeres årlig i statusrapportene, disse kan leses her:

Publisert: 21. mars 2023 — Oppdatert: 21. mars 2023