Hopp til hovedinnholdet

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) ble opprettet i 2008 etter at Stortinget ved behandling av Legemiddelmeldingen i 2005 ba regjeringen om å legge forholdene til rette for å heve kompetansen på legemiddelbehandling av barn ved å etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk.

I 2013 fikk vi utvidet mandat slik at også forskning ble en del av Nettverkets agenda. I 2021 startet arbeidet med Psykofarmakanettverket opp, og fra januar 2023 inngår Psykofarmakanettverket som en del av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Nettverkets aktiviteter oppsummeres årlig i statusrapportene, disse kan leses her:

I forkant av opprettelsen av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn var det over flere år stort engasjement i fagmiljøene om mangelen på godkjente legemidler til barn, hvordan man kunne bedre barns tilgang til godkjente legemidler og trygg håndtering av legemidlene som ble brukt utenfor godkjenning, off-label. Mer om dette kan leses i dette notatet: Forhistorien til Nettverket.

Publisert: 21. mars 2023 — Oppdatert: 25. apr. 2024