Hopp til hovedinnholdet

Det overordnede temaet er "ungdomsmedisin under pandemien", sentrale stikkord er:
En hjerne i utvikling, pandemi, psykisk helse, feilbruk av legemidler og samspill mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Program

Kl. 08.30: Det virtuelle rommet åpnes, pålogging

Kl. 09.00: Åpning v/ Henrik Irgrens, Nettverket

Kl. 09.10 - 09.40: Hjernens utvikling og endringer i ungdomstiden​ v/ Lars Ravn Øhlckers

Kl. 09.40 - 10:10: Bruk av ikke-reseptpliktige legemidler hos barn og ungdom v/ Siv Skarstein, OsloMet

Kl. 10.10 - 10.20: Pause

Kl. 10.20 - 10.50: Depresjon hos barn og ungdom. Hvilken plass har legemidler? v/ Gro Janne Wergeland, Helse Bergen

Kl. 10.50 - 11.20: Behandling med sentralstimulerende legemidler. Samarbeid mellom spesialist og fastlege. v/ Gro Janne Wergeland, Helse Bergen

Kl. 11.20 - 12.20: Pause - lunsj

Kl. 12.20 - 12.40: Presentasjon av rapporten "Vi skulle få det bedre". Om barn og unges opplevelse av møte med helsevesenet og å bruke legemidler. v/ Vanessa, Leon og Grethe, Forandringsfabrikken

Kl. 12.40 - 13.00: Presentasjon av KOBLE (OBS Opptak fra lunsjwebinar 22/6-21) v/ Helene Grytli, KOBLE og Norsk legemiddelhåndbok

Kl. 13.00 - 13.30: Overdosering og intoksikasjoner, hva er det man ser? Data fra Kristiansand v/ ​Elisabeth Ulseth

Kl. 13.30 - 13.50: Er det sett en økt forekomst av intoksikasjoner i 2020/2021? v/ ​Henrik Irgens og Gunn Elin Veivåg, Nettverket

Kl. 13.50 - 14.05: Pause

Kl. 14.05 - 15.35: Spiseforstyrrelser- en pandemi i pandemien? v/ Kari Løvendahl Mogstad

Kl. 14.35 - 15.05: Med urent "mel" i kroppen. tvilsomme og farlige veier til den perfekte kroppen v/ Kari Løvendahl Mogstad

Kl. 15.05 - 15.15: Oppsummering av dagen

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 12. des. 2022