Hopp til hovedinnholdet

Hvert enkelt LMU var samlet lokalt hos seg og det var god stemning rundtomkring. Temaet for seminaret var beredskap og de utfordringer pandemien har gitt helsevesenet. Forelesningene blir gjort tilgjengelig fortløpende denne siden.

Program

Kl. 09.00: Pålogging (join.nhn.no). Til LMU: Skriv inn navnet til den barneavdeling dere kommer fra. Til foredragsholdere: Skriv inn ditt navn.

Kl. 09.10: Velkommen til Solstrand og seminar. Hva har skjedd siden sist? v/ Stab

Kl. 09.30: Aktuelt fra Nettverket

Kl. 09.50: Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 09.55: KOBLE- Hvor langt er vi kommet? v/ Helene Grytli
(Norsk Legemiddelhåndbok)

Kl. 10.15: Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 10.20: Blandekort, digitalisering v/ Arna Teigen
(Blandekortgruppen)

Kl. 10.40: Pause

Kl. 10.55: Legemiddelberedskap på foretaksnivå v/ Nina Berg
(Sykehusapoteket)

Kl. 11.25: Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 11.30: Hvordan har pandemien påvirket mangelsituasjonen og utfordringer knyttet til å finne alternativer v/ Anne Markestad
(Mangelsenteret)

Kl. 12.00: Lunsj 45 min

Kl. 12.45: Covid-19 behandling hos barn v/ Per Kristian Knudsen
(OUS)

Kl. 13.05: Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 13.30: Utfordringer knyttet til mangel på utstyr/forbruksmateriell v/ Hilde Wangen Sykehusinnkjøp (Helse-Bergen)

Kl. 13.30: Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 13.35: Oversikt over covid-vaksinekandidater og prosessen rundt utvikling av disse v/ Lene Juvet (FHI)

Kl. 13.05: Pause 20 min + skifte av foredragsholder

Kl. 14.25: Apotek Styrt Tilberedning (AST) Knyttet opp mot beredskap, mangel, deling av doser mellom pasienter v/ Cathrine Kjeldby-Høie
(Rikshospitalet)

Kl. 14.55: Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 15.00: Best før, men ikke dårlig etter?? Om bruk av legemidler ved en barneavdeling på Zanzibar. Effektivisering av legemiddelbruk, eksempel fra antibiotika. v/ Gunn Elin Veivåg (Nettverket) Kristoffer Brodwall (HUS)

Kl. 15.20: Avslutning, sees neste år!

Kl. 15.30: Slutt

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 12. des. 2022