Hopp til hovedinnholdet

Program

Mandag 23. Oktober

Kl. 09:00: ​Avreise fra Flesland

Kl. 10:15 - 10:50: Velkommen til Solstrand og seminar!
Hva har skjedd siden sist?

Kl. 10:50 - 11:10: Pause

Kl. 11:10 - 11:25: Hva gjøres lokalt i LMUene? LMU Kristiansand har tatt utfordringen i år

Kl. 11:25 - 11:40: ​Har det skjedd noe med antibiotikabruken i norske barneavdelinger?
Antibiotikarapporter fra de ulike barneavdelingene finner du her (kun tilgjengelig for Nettverkets medlemmer) v/ ​Marion Neteland,
KAS og HUS

Kl. 11:40 - 12:30:
​Presentasjoner av prosjekter som Nettverket har støttet
a) Postoperative smerter hos barn og ungdom
b) Inotrop behandling hos nyfødte, en nasjonal registerstudie v/ Anja Smeland, OUS, Astri Maria Lang, OUS

Kl. 12:30 - 13:30: Lunsj

Kl. 13:30 - 14:40: ​Legemiddelutvalgene blir bedt om å vurdere legemidler til barn i anbudprosesser - hva skal vi "se" etter?

* Sykehusinnkjøp HF - anbud på legemidler

* Hvordan organiserer OUS arbeidet med LIS? Struktur og erfaringer

* Hva tenker vårt fagmiljø på når vi blir bedt om å velge? v/ Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp HF, Laila Bruun, OUS, Heidi Glosli, OUS

Kl. 14:40 - 15:00: Pause

Kl. 15:00 - 16:10: ​Legemiddelutvalgene blir bedt om å vurdere legemidler til barn i anbudprosesser - hva skal vi "se" etter?

* Hvilke formuleringer kan vi bruke til barn? Hva er godt nok? Hvilke vurderinger gjøres i PDCO med hensyn til konserveringsmidler og andre hjelpestoffer. Finnes det noen grenseverdier som vi kan bruke?

* Hvordan kan vi ivareta og øke pasientsikkerheten i slike valg ved f. eks innkjøp? v/ Siri Wang, Legemiddelverket, Laila Bruun, OUS

Kl. 16:10 - 16:30: Pause, med flytting til grupperom​

Kl. 16:30 - 17:15: Hjelp til selvhjelp, inndelt i fagspesifikke grupper

Kl. 17:15 - 19:30: SPA eller spasertur

Kl. 19:30: Middag

Tirsdag 24. Oktober

Når et barn er diagnostisert med en sykdom kan det være en utfordring å formidle dette til en familie i krise. Når behandlingen har startet kan barn og ungdom utvikle angst, depresjon, uro, humørsvingninger og agitasjon. Noe av dette kan skyldes nødvendige legemidler som benyttes i behandlingen, men det kan nok også skyldes barnets situasjon; det å være innlagt og ha en alvorlig sykdom.

Hvordan skal man møte dette? Legemidler versus ikke medikamentell tilnærming

Kl. 08:30 - 09:25: Hva kan den biopsykososiale kliniske metoden tilføre barne – og ungdomsmedisinen?

En blanding av kasustikk, helsepolitikk, helselovgivning og fag v/ Hans Petter Fundingsrud, UNN

Kl: 09:25 - 09:45: Pause og utsjekk

Kl. 09:45 - 10:15:
Sykepleierens rolle som portvakt

Hva skal man se etter for å fange opp et barn/ungdom som sliter? v/ Marianne Bøe, HUS

Kl. 10:15 - 10:55: Metoder og teknikker for å styrke mestring og forebygge traumer hos barn og unge på sykehus - del 1

Psykomotorisk fysioterapi, musikkterapi og leketerapi. v/ ​Anne Berle Robstad, Merethe Wollf Lindvall og Åse Strandenes, HUS

Kl. 10:55 - 11:10: Pause

Kl. 11:10 - 11:50: Den gode samtale v/ Therese Visted og Helge Alsaker Solheim, HUS

Kl. 11:50 - 12:30: Metoder og teknikker for å styrke mestring og forebygge traumer hos barn og unge på sykehus - del 2

Psykologisk arbeid med angst, smerte, søvn og prosedyreforberedelser v/ Maren Ø. Lindheim og Ragnhild Fretland, OUS

Kl. 12:30 - 13:30: Lunsj

Kl. 13:30 - 14:15: ​ Opioider og sånn - Presentasjon kun tilgjengelig for Nettverkets medlemmer v/ ​Karin M Holmberg Dahle, OUS

Kl. 14:15 - 14:30: ​Pause

Kl. 14:30 - 15:10:
​Når ord og kognitive tiltak ikke er nok..

Du er på vakt og har et barn som kan være plaget med smerter, angst, uro, agitasjon,…
Hva er riktig medikamentell behandling?
Endringer når man går inn i palliativ fase. v/ Olav Hevrøy, HUS

Kl. 15:10 - 15:30: ​Oppsummering av dagen

Kl. 15:30: Avslutning og vel hjem

Kl. 15:30: ​Avreise buss fra Solstrand, ankomst Flesland ca. 16:30

Publisert: 28. feb. 2023 — Oppdatert: 28. feb. 2023