Hopp til hovedinnholdet

E-post:

​palbu@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus: Regionalt Palliativt team for barn og unge - PALBU, HSØ

Anne-Birgitte Wedum, spesialsykepleier og kontaktperson
Anja Lee, fagansvarlig barnelege og kontaktperson
Solfrid Gjevik Festøy, spesialsykepleier
Eivor Nesheim, barnelege (nyfødtmedisin)
Trude Rønvik, psykologspesialist
Tone Leinebø Steinhardt, musikkterapeut
Ragnhild Avdem Fretland, psykologspesialist
Katarina Zwilgmeyer, barnevernspedagog

AHUS: Palliativt team for barn og unge - PALBU

Lisa Fosshaug, sykepleier, kontaktperson
Anett Mykleby, barnenevrolog
Trond Nordheim, psykolog
Benedicte Wisløff, familieterapeut/sosionom
Sigrun Sveinbjornsdottir, sykepleier
Torkil Benterud, overlege
Mina Helene Lysaker, sykepleier

Sykehuset Innlandet: Barnepalliativt team Lillehammer

Helene Eng Stangvik, spesialsykepleier og koordinator
Anne Kirsti Høgåsen, overlege
Christina Beate Røhne, overlege
Asborg Bjertnæs, overlege
Guro Jevnesveen, spesialsykepleier
Ingrid Glorvigen, lege i spesialisering
Anne Kristin Silihagen, sykepleier
Vesna Bryn, overlege
Rønnaug Sletten Rud, spesialfysioterapeut
Ida Nordahl, sosinom
Christina Rytter Vilsen, psykolog

Sykehuset Innlandet: Barnepalliativt team Elverum

Line Kathrine Lund, barnelege og koordinator
Bente Hoelsæter, barnesykepleier
Elin Haraldsen, nyfødtsykepleier
Ann Kristin Myrvold, kreftsykepleier
Kristin Blokkum, nyfødtsykepleier
Torunn Skirbekk, barnesykepleier
Vilde Kristina Uthuus Økelsrud, kreftsykepleier
Vibeke l. Wolkoff, overlege anestesi
Marit Husevåg, sykehusprest
Torild K. Tangen, sosionom
Elin Romsdal, sykepleier
Hilde H. Bredesen, barnefysioterapeut
Hege Kristin Alme, overlege BUP

Sykehuset Østfold Kalnes: Palliasjonsteam for barn og unge

Marcus Schmidt, overlege og teamleder
Ingvild Sørlie, sykepleier, koordinator
Nina Belsby, sykepleier
Anette Lunde, barnesykepleier
Maren Skarvøy, klinisk ernæringsfysiolog
Helene Myrberg, fysioterapeut
Wenche Ringen, familieterapeut

Vestre Viken Drammen: Palliativt team for barn og unge

Inger-Synøve Brusdal, sykepleier
Trine Aannestad, barnesykepleier
Mona Janet Udnæs, sykepleier
Kjersti Heian Loos, sykepleier
Mads Guildal Vinje, barneonkolog
Merethe Krokaas, barnenevrolog og kontaktperson
Sabine Kristin Brügmann-Pieper, barneonkolog og kontaktperson
Hilde Eriksen, psykolog

Tønsberg: Palliativt team for barn og unge

Michelle Skjeseth Fjeller, sykepleier og koordinator
Ann Helen Reierstad, sykepleier
Tine Falk Taksdal, barnepsykiater og teamleder
Heidi Bjørnsen, nyfødtsykepleier
Eva Bergh Pedersen, klinisk sosionom
Ellen Kirkebø Landa, klinisk sosionom
Einar Bryne, barnelege
Sofia Lando Skaatun, overlege

Sykehuset Telemark Skien: Palliativt team for barn og unge

​Tove Wengaard, sykepleier og koordinator
Rina Hoppestad, sykepleier
Line Merete Tveit, overlege
Kaia Kvalvik Tiller, sosionom
Kristin Riis Nøstdal, sosionom
Nana Åanderød, lege

Sørlandet Sykehus Arendal: Barnepalliasjonsteamet

Guro Elisabeth Skjelbred-Lahn, psykologspesialist og kontaktperson
Stine Urstad Langsetn, sosinom
Ilka Huber, overlege
Kevin Christy, overlege
Kirsten Cappelen, sykepleier
Ellen Dale, sykepleier

Sørlandet Sykehus Kristiansand: Barnepalliativt team

Kirsten F. Agerbo, sosionom og kontaktperson
Gunnar Oland Åsen, psykologspesialist
Ragnhild Mykland, sykepleier (Kristiansand kommune)
Kari Aas Hansen, sykepleier
Ingrid Bekken Veland, overlege
Ingunn Holtskog, barnesykepleier
Sunniva Fegran, overlege
Silje T. Flottorp, sykepleier
Henriette Astrup, overlege

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 18. juni 2024