Hopp til hovedinnholdet

E-post:

palbumidt.buk@stolav.no

Regionalt palliativt team for barn og unge (PALBU-Midt), St. Olavs hospital:

Margrethe Tande, barnelege og koordinator
Siw Fossan, psykiatrisk sykepleier
Julie Murvold, sykepleier
Alexander Mogstad, psykologspesialist
Lise Bakke Fornes, sosialfaglig rådgiver
Ingebrigt Røen, sykehusprest

Helse Nord-Trøndelag

Ellen Dalen Arnstad, barnelege
Bodil Wang Holmen, barnesykepleier
Kirsti Aarethun, psykologspesialist
Anders Reinen, sosinom
Nina Jahr, fysioterapeut

Helse Møre og Romsdal

Trude Cecilie Kleivan Breivik, spesialsykepleier
Angela Follestad, sosionom
Tine Nordbrønd, barnesykepleier
Alet Jenny Røsvik, overlege
Ingrid Kristin Schistad Staff, psykologspesialist

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 20. nov. 2023