Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert skriv finnes her.

Sandimmun og Sandimmun Neoral inneholder virkestoffet ciklosporin. Ciklosporin er en immundempende medisin som tilhører legemiddelgruppen kalsinevrinhemmere. Den brukes primært for å hindre at kroppen frastøter seg stamcelletransplantatet eller nytt organ.

Skrivet har følgende oppdateringer:

  • Hvilke råd som gis ved glemt dose.
  • Avsnittet om utblanding.
  • At legemidlet kan tas med eller uten mat, men at det er viktig at det gjøres likt fra gang til gang.

Publisert: 30. jan. 2024 — Oppdatert: 20. feb. 2024