Hopp til hovedinnholdet

Det er store utfordringer knyttet til å fange opp mangel på legemidler som ikke er markedsført i Norge (også omtalt som uregistrerte legemidler eller legemiddel uten markedsføringstillatelse (MT)).

Nå kan man bidra ved å melde fra når man erfarer mangel på et uregistrert legemiddel. Bruk Meldeskjema for mangel på legemiddel uten MT fra Mangelsenteret.

Last skjemaet ned på egen pc, åpne fanen «Visning» og marker «Rediger dokument». Noen få felt er obligatoriske (*), og øvrige felt fylles ut i den grad man har kunnskap om det. Send utfylt skjema som vedlegg i e-post til mangelsenteret@ous-hf.no

Mangelsenteret vil kartlegge omfanget av mangelsituasjonen og søke å finne løsning på mangelen. De vil kontakte melder ved behov for utdypende informasjon.

Publisert: 19. mars 2024 — Oppdatert: 19. mars 2024