Hopp til hovedinnholdet

Alkindi granulat i kapsler og Lilinorm tabletter inneholder virkestoffet hydrokortison. Legemidlet brukes av barn 0-18 år med binyrebarksvikt.

Lagerstatus

Mangel på Alkinidi granulat i kapsler er meldt ut juli, mangelperioden skal være over 1. august. Det blir likevel undersøkt om det er mulig å ta inn utenlandske pakninger i tilfelle mangelperioden blir forlenget. Det er per 5. juli 2024 nokså tomt for styrkene 1 mg og 2 mg, det kan være enkelte apotek som har noe på lager. Styrkene 0,5 mg og 5 mg er ennå tilgjengelig hos grossistene.

Det er ventet mangel på Lilinorm 5 mg (og kombinasjonspakningen med 5 mg og 10 mg) i løpet av høsten. Det er ikke ventet leveringsvansker for Lilinorm 1 mg.

Produksjonsavdelingene ved Sykehusapoteket Oslo, Ullevål og Sjukehusapoteket i Bergen kan produsere hydrokortison kapsler i de laveste styrkene, dersom det blir nødvendig.

De uregistrerte hydrokortison-tablettene Cortef 5 mg og Hydrokortison Orion 10 mg er tilgjengelige fra grossist.

Siden lagerstatus vil endre seg i løpet av juli vil det være lurt å ta kontakt med lokalt apotek for avklaring om hvilke preparater er tilgjengelige.

H-resept

Alkinidi og Lilinorm, samt de uregistrerte preparatene Cortef og Hydrokortison Orion går på H-resept. Etter det vi har fått opplyst fra Sykehusinnkjøp HF, vil også apotekproduserte kapsler gå på H-resept.

Manipulering

Følg gjerne OUS’ retningslinje «Tabletter og kapsler – knusing og deling», her er det anført for hydrokortison-preparatene: «(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk».

Lilinorm 1 mg tabletter har ikke delestrek, men er forsøkt delt med tablettdeler. Tabletten delte seg fint, men det kan være vanskelig å få to helt like deler. Vi kjenner heller ikke til om virkestoffet er jevnt fordelt i tabletten, så det er ingen garanti for at to relativt like deler vil inneholde 0,5 mg hydrokortison. Etter avtale med endokrinolog, er rådet at dersom tabletten deles likt, bør begge tablettdeler brukes - altså spares den ene halvparten til neste dose. Men dersom tablettdelene blir ulike, bør den største delen av tabletten brukes for å unngå for lav dose med hydrokortison. Den andre, mindre delen brukes ikke.
Lilinorm tablettene kan knuses og gis på mat.

Cortef 5 mg tabletter har delestrek og kan om nødvendig deles og knuses (ref. OUS’ knuse- og deleliste).

Hydrokortison Orion 10 mg tabletter har delestrek og kan deles i to like deler (ref. FASS).

Efmody og Plenadren som også inneholder hydrokortison er kapsler og tabletter med modifisert frisetting og skal derfor ikke manipuleres (åpnes, deles eller knuses).

For mer informasjon se Direktoratet for medisinske produkter, Meldinger om forsyningsproblemer og avregistreringer 2024 og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Publisert: 26. juni 2024 — Oppdatert: 5. juli 2024