Hopp til hovedinnholdet

Etter at somatropin kom på H-resept, og det blir gjennomført anbudskonkurranser, har gruppen som benytter produktet Saizen blitt gradvis mindre. Det har, som følge av dette og andre faktorer, skapt leveringsproblemer for Saizen.

Fra 1. mai 2023 ble Omnitrope anbudsvinner og følgelig produktet som skal velges. Hos barn og ungdom med uttalt stikkevegring er det likevel mulig å benytte Saizen i kombinasjon med easypod autoinjektor. For dem som har pasienter som benytter Saizen vil det være hensiktsmessig å evaluere indikasjonen for å velge Saizen, og se om det er aktuelt å skifte til anbudsvinner Omnitrope.

Det gjøres oppmerksom på at godkjente, utenlandske pakninger av Saizen avviker fra de markedsførte norske. Norske pakninger inneholder fem ampuller; de utenlandske pakningene fra Storbritannia inneholder kun én ampulle. For øvrig er produktene like og er kompatible med easypod autoinjektor.

Se også Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten sine nettsider for oppdatert informasjon.

Publisert: 2. juli 2024 — Oppdatert: 3. juli 2024