Hopp til hovedinnholdet

Nettverket har tidligere skrevet om mangel på Niferex dråper 30 mg/ml, og dette legemidlet vet vi nå at ikke kommer tilbake. I en periode har det vært tilgjengelig et tilsvarende uregistrert alternativ, Ferro Sanol dråper 30 mg/ml (tysk preparat). Dette legemidlet vil også forsvinne. Per 19.04.24 er det fortsatt Ferro Sanol tilgjengelig på noen apotek, men flaskene har utløpsdato 8/2024.

Hva er behovet

Niferex dråper og Ferro Sanol dråper inneholder to-verdig jern. To-verdig jern tas bedre opp enn tre-verdig jern (som må reduseres til to-verdig jern først) og er dermed det som er ønskelig å gi til barn som har jernmangelanemi (se kap 9.2.1 Jernmangelanemi) eller trenger jerntilskudd (Kap 14.9 Jern og vitaminer til nyfødte innlagt på sykehus). Dette er også omtalt i tidligere nyhetssak om Ulike jernpreparater til barn.

Hva er tilgjengelig

Legemiddelgrossistene er forespurt om å skaffe et flytende jern-preparat med to-verdig jern som er godkjent som legemiddel. Grossistene har meldt tilbake at de kan skaffe (og lagerføre) et spansk legemiddel: Glutaferro dråper. Glutaferro inneholder to-verdig jern og har samme styrke som Niferex dråper, men styrken er angitt som 170 mg/ml, som tilsvarer 30 mg Fe2+/ml. Glutaferro har ikke dråpeinnsats, og doseringen bør derfor være angitt i ml og trekkes opp i peroral sprøyte (se også monografi i miksturlisten). Legemidlet er dessverre kostbart, og som med alle uregistrerte legemidler så er leveringssikkerheten en utfordring.

I apotekene og helsekostforretninger finnes det også kosttilskudd med innhold av ulike former av jern, og som angir dosering til barn. Flere av disse inneholder tre-verdig jern, i tillegg til andre tilsetningsstoffer som vi ikke kjenner til effektene eller mengdene av. Nettverket har også tidligere omtalt i en nyhetssak Nycoplus Jerndråper 1 mg/ml som inneholder jernpentakarbonyl.

Nettverket anbefaler at barn som trenger jern på medisinsk indikasjon bør få forskrevet et legemiddel og ikke et kosttilskudd, da kosttilskudd primært skal brukes til å supplere kosten. Men som allerede nevnt over så er det en utfordring at Glutaferro dråper potensielt ikke er tilgjengelig i Norge. Det kan derfor bli behov for å vurdere om det skal gis kosttilskudd til barn.

Glutaferro dråper er også anbefalt i Sverige

Til informasjon så blir også Glutaferro dråper anbefalt i Sverige både til inneliggende og utskrevne nyfødte, se eped.se.

På eped sidene er det også publisert nyttig informasjon til pasient og helsepersonell:

Pasientinformasjon om Glutaferro,

Film for brukere om hvordan man skal trekke opp 0,1 mL med medfølgende sprøyte.

Film for brukere om hvordan man skal trekke opp 0,1 mL med adapter og sprøyte som man får fra apoteket.

Hva gjøres i Danmark?

Nettverket er også gjort kjent med at i Danmark så gis kosttilskuddet Jern Dråber 34 mg/ml (tre-verdig jern) til nyfødte. Det ser ikke ut som om dette kosttilskuddet er tilgjengelig på norske apotek, men Nettverket har spurt legemiddelgrossistene om det er mulig å skaffe som et mulig alternativ i tillegg til Glutaferro dråper.

Publisert: 18. apr. 2024 — Oppdatert: 16. mai 2024