Hopp til hovedinnholdet

Fra 15.06.24 er virkestoffet desmopressin satt på DMP sin bytteliste. Det betyr at apotekene skal tilby det rimeligste legemidlet med samme virkestoff. Dersom legen har reservert mot medisinbytte på resepten, skal det ikke tilbys bytte.

Pasienter som har resept på desmopressin i form av Minirin smeltetablett vil fremover få utlevert et annet desmopressin-preparat. Minirin har formulering som smeltetablett, de andre desmopressin-preparatene har formulering som sublingualtablett. Formuleringene er ikke identiske og oppløsningstiden til smeltetabletter og sublingvaltabletter er ulik, noe som kan ha betydning for etterlevelse (adherence), se også informasjon i KOBLE, under fanen "Administrasjon".

Publisert: 26. juni 2024 — Oppdatert: 27. juni 2024