Hopp til hovedinnholdet

Reviderte kort:

Aztreonam (Azactam), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Deksametason (Dexacur, Dexavit, Dexamethason phosphate), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Ibuprofen-trometamol (Pedea), med fortynningsforslag til nyfødt

Metoklopramid (Afipran), med fortynningsforslag til barn

Informasjon om de viktigste endringene, se under.

Endrede kort, ikke fullstendig revidert:

Kolistimetatnatrium (Promixin), med fortynningsforslag til barn - obs! nytt navn og ny lenke

Natriumglycerofosfat (Glycophos)

Zoledronsyre (Aclasta, Zoledo, Zometa, Zoledronic Acid. Zoledronsyre), med fortynningsforsalg til barn

Informasjon om endringene, se under.

Blandbarhetstabellen:

Blandbarhetstabellen er revidert og oppdatert, vi har tatt bort infusjonsvæskene som ikke lengre er i bruk og tatt inn Kalium-Natrium-Glukose, samt Plasmalyte og Plasmalyte-Glucos i tabellen. Den separate tabellen for Plasmalyte og Plasmalyte-Glucos er tatt bort.

Blandinger av to eller flere to-verdige elektrolytter i samme infusjonspose er ikke angitt i denne tabellen. Slike blandinger er mulige, men har begrensinger på grunn av risiko for utfelling. Vi anbefaler å ta kontakt med farmasøyt ved behov for blandinger som ikke er angitt i tabellen.

Annet:

Innholdsfortegnelsen, Referanselisten og Bakgrunnsinformasjonen er oppdaterte, du finner de her. I bakgrunnsinformasjonen er følgende endret:

  1. “Ingen legemidler skal utsettes for direkte sollys” er lagt til i avsnittet om eksempler på opplysninger som ikke er tatt med på blandekortene.
  2. I avsnittet om fortrengningsfaktor har vi fjernet mecillinam, og lagt til amfotericin liposomalt og piperacillin/tazobactam, som eksempler.
  3. I avsnittet om Y-settforlikelige væsker har vi lagt til Plasmalyte og Plasmalyte-Glucos som eksempler på væsker som ikke favnes av frasen «NaCl 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml (100 mg/ml) og blandinger av disse, eventuelt tilsatt inntil 30 mmol KCl/liter».

Kommentarer til blandekortene som er revidert eller endret:

Felles for alle kortene som er reviderte:

Alle kilder er gjennomgått på nytt og referansene er oppdatert. I metoklopramid-kortet er det ingen endringer.

Aztreonam

Kortet er gjennomgått, ingen viktige endringer.Under tilleggsopplysninger er setningen «Kontakt lege hvis alvorlig diaré (enterokolitt) forekommer» tatt bort.

Deksametason

Kortet er oppdatert med opplysninger om de tilgjengelige preparatene. Gamle- og utgåtte preparater er tatt ut. Legg merke til at holdbarheten av fortynnet løsning er ulik for de ulike preparatene.

Ibuprofen-trometamol

Det angis ikke lenger holdbarhet av fortynnet løsning på blandekortet.

Kolistimetatnatrium

Angivelsen av virkestoff er endret fra kolistin til kolistimetatnatrium, som er i samsvar med blant annet angivelse i FEST.

Natriumglycerofosfat

Etter tilbakemeldinger har vi gjort endringer i feltet for styrke, for å tydeliggjøre at det er fosfatinnholdet som blir dosert og skal brukes til videre utregninger. Det er spesifisert i det grå konsentrasjons-feltet at det er «konsentrasjon fosfat», med stjernehenvisning til følgende frase i tilleggsopplysninger: «Glycophos doseres i fosfat, bruk fosfatkonsentrasjonen på hetteglasset».

Les mer om blandekortene her.

Publisert: 17. nov. 2023 — Oppdatert: 17. nov. 2023