Hopp til hovedinnholdet

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert Årsrapport for barnevaksinasjonsprogrammet 2023. Årsrapporten beskriver hvordan FHI har arbeidet med det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, omfanget av sykdommene det vaksineres mot, hvilke vaksiner som ble brukt og meldte mistenkte bivirkninger av disse.

For første gang er det gjennomført detaljerte analyser for å se på vaksinasjonsdekning i tre undergrupper som FHI er opptatt av å få bedre kunnskap om. Dette gjelder barn født av utenlandskfødte foreldre, premature barn som får anbefaling om ekstra tidlig vaksinasjon, og barn født av hepatitt B-positive mødre. Funnen viser at man trenger å jobbe for økt vaksinasjonsdekning i alle disse undergrupper. Spesielt bekymringsfullt er det at fødselsdosen av hepatitt B-vaksine er registrert hos bare 6 av 10 barn av hepatitt-B-positive mødre. FHI vil arbeide videre med årsaker og forbedringstiltak generelt og for alle undergrupper, og spesielt for fødselsdosen av hepatitt-B-vaksinen.

Referanser:

  1. FHI nettomtale
  2. Sammendrag og Årsrapport 2023
Publisert: 29. mai 2024 — Oppdatert: 29. mai 2024