Hopp til hovedinnholdet

En rekke psykiatriske bivirkninger er etter hvert blitt kjent i forbindelse med behandling med montelukast, en leukotrienreseptorantagonist til behandling av astma og allergisk rhinitt. Likevel kjenner vi bare deler av forholdene rundt disse reaksjonene.

En dypere analyse tok for seg 1118 unike bivirkningsrapporter der mareritt var meldt som mistenkt bivirkning av montelukast. Mareritt hos barn 2-10 år stod for 57% av meldingene der alder var kjent, og i 69% av rapportene var pasienten under 18 år. I én av ti meldinger var mareritt den eneste rapportere bivirkningen, mens hos barn 2-10 år var det hyppig samtidig rapportert om aggresjon, men også selvskading, hallusinasjoner og ekstrem emosjonell reaksjon. Hos tenåringer og voksne var andre psykiatriske bivirkninger, som depresjon og angst, hyppigere samrapportert med mareritt. I meldingene beskrives også alvorlig effekt på daglige aktiviteter og skolegang, og tilfeller av medikamentell behandling fordi barnets reaksjoner ikke ble identifisert som bivirkninger av montelukast.

De fleste erfarte at marerittene starten innen en uke etter oppstart med montelukast og 70% innen en måned. De aller fleste meldte om rask bedring ved seponering, mens i 3 tilfeller vedvarte marerittene også ved oppfølging inntil 6 måneder etter seponering.

Ved dypere analyser av bivirkningsmeldinger, inkluderes og vurderes informasjon i både strukturerte felter og fritekst. Din informasjon og din bivirkningsmelding teller!

Meld her: www.melde.no

Referanse: Montelukast and Nightmares: Further Characterisation Using Data from VigiBase (nih.gov)

Publisert: 30. jan. 2024 — Oppdatert: 30. jan. 2024