Hopp til hovedinnholdet

Spørsmålet RELIS fikk var om de kunne gi gode forslag til hvordan anbefalte doseringer med oral nitrofuranotin og pivmecillinam kan gis til små barn (eller til de som ikke kan svelge tabletter) når disse legemidlene ikke finnes som mikstur. Dette er ikke en ny eller uvanlig problemstilling for oss som har med barn og legemidler å gjøre, den er svært illustrerende og økende - kanskje spesielt for antibiotika, noe som igjen er illevarslende.

I de oppdaterte retningslinjene (2) det angitt anbefalt dosering til barn med nitrofurantoin oral 1,5 mg/kg x 2 eller pivmecillinam oral 7,5 mg/kg x 3. For å få gitt disse legemidlene til barn, har RELIS kommet med gode råd - som er i samsvar med MAMBA-prinsippene:

Furantoin tabletter kan deles, og det bør tilstrebes å treffe doser som svarer til hel, halv eller kvart tablett. Det er mulig å skaffe furanotin mikstur (apotekprodusert eller uregistrert), men denne løsningen er ikke omtalt av RELIS. Det kan være lang leveringstid og det vil være kostbart, så i realiteten ikke noe godt alternativ for pasienter i primærhelsetjenesten.

Pivmecillinam er mye vanskeligere, de finnes kun i 200 mg, og ingen barneformulering. Tablettene har ikke delestrek og tablettene smaker vondt ved deling eller knusing. I vårt arbeid med å få registrert flere antibiotikamiksturer for barn, spesielt amoksicillin/klavulansyre mikstur, fikk vi tilbakemelding om at pasienter utskrevet fra barneavdeling med pivmecillinam med "ukurant" dose svært ofte førte til "retur"/reinnleggelse av barnet, fordi behandlingen sviktet.

Vi arbeider med denne overordnede problemstillingen; mangel på barnetilpassede formuleringer, den blir jevnlig diskutert med både Legemiddelverket og industrien. Vi er interesserte i andre liknende problemstillinger, du må gjerne melde slike til oss: post@legemidlertilbarn.no.


Referanser:

1. RELIS database 2022; spm.nr. 15297, RELIS Vest: Dosering og administrering av nitrofurantoin og pivmecillinam til barn (lest 6.5.22). Tilgjengelig fra: Dosering og administrering av nitrofurantoin og pivmecillinam til barn (relis.no).

2. Helsedirektoratet. Antibiotika i primærhelsetjenesten. 6. Urinveisinfeksjoner - Akutt cystitt hos barn. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelsetjenesten/ (Sist oppdatert: 16. november 2021).

Publisert: 12. mai 2022 — Oppdatert: 26. apr. 2023