Hopp til hovedinnholdet

Konsentrasjonsmåling av legemidler til barn avviker ofte fra voksne i forhold til tappevolum, konsentrasjonsområde, prøvetidspunkt osv. I tillegg er ofte informasjonen man finner i preparatomtalen til legemidlet (SPC) ofte mangelfull i forhold til barn, og opplysninger beregnet for voksne kan ikke automatisk overføres til barn. Legemiddelkomiteen ved underutvalget for barn ved OUS har derfor utarbeidet en tabell over relevante analyser ved konsentrasjonsmåling av legemidler med smalt terapeutisk spekter til barn og ungdom i aldersgruppen 0 til 18 år.

Monitoreringstabellen er ment som et sykepleier‐, lege‐ og farmasøytverktøy, hvor leger og farmasøyter finner informasjon om vanlig referanseområde av legemidlet, samt tidspunkt for blodprøvetaking. Sykepleiere finner informasjon om tidspunkt for blodprøvetaking, mengde tappevolum som skal tas og hvilket prøveglass som skal benyttes. Husk at man må undersøke med egen lab om for eksempel tappevolum og referanseverdiene er de samme ved sitt eget sykehus. Lege kan også ordinere måling av legemiddelkonsentrasjon som avviker fra monitoreringstabellen.

Monitoreringstabellen er utarbeidet ved OUS og Nettverket setter stor pris på at tabellen kan deles gjennom Nettverket sine sider.

Retningslinje for konsentrasjonsmåling kan leses her og Monitoreringstabellen (pdf) finnes her.

Publisert: 6. nov. 2018 — Oppdatert: 31. mars 2023