Hopp til hovedinnholdet

Målgruppen er Nettverkets medlemmer, men alle som kan være interessert er hjertelig velkommen. Tanken er et uformelt møtepunkt for dem som har tid, med det formål å oppdatere seg og få diskutert aktuelle tema. Vi håper at folk rundt om i landet vil være med og gjerne også bidra med innhold til webinarserien. Møtene strømmes via tjenesten Vimeo. Denne tjenesten har en chatte funksjon og det er dermed mulig å stille spørsmål underveis.
Opptak av presentasjonene vil bli lagt ut fortløpende slik at man i ettekant kan se presentasjonen om man ikke fikk mulighet når den ble holdt.
Har du noe du har lyst å presentere eller er det et tema du synest er spesielt interessant, send oss en epost: post@legemidlertilbarn.no.

Program

APRIL: 20.4.21, kl. 11:30-12:00: ​Legemiddelintoksikasjoner hos barn og unge v/ Gunn-Elin H. Veivåg og Henrik U. Irgens, begge BUK, Helse Bergen og Nettverket

MAI: 25.5.21, kl. 11:30-12:00: Uønskede hendelser v/ Henrik Irgens, BUK og Gunn-Elin H. Veivåg, Helse Bergen og Nettverket
Opptak av presentasjonen kan sees her

JUNI: 22.6.21, kl. 11:30-12:00: KOBLE (www.koble.info) v/ Helene Grytli, KOBLE og Norsk legemiddelhåndbok
(Opptak av presentasjonen sees her)

JULI og AUGUST: Sommerferie

SEPTEMBER: 28.9.21, kl. 11:30-12:00: Mangel på legemidler til barn, hva gjør vi? v/ Håvard Kirkevold, Nasjonalt senter for legemiddelmangel og -beredskap i Spesiaisthelsetjenesten og Gunn-Therese Lund Sørland, Nettverket

OKTOBER: 26.10.21 kl. 11:30-12:00: Legemiddelutprøvinger i en klinisk hverdag v/ Håvard Skjerven, OUS Ullevål og NorPedMed

NOVEMBER, dato ikke avklart: Bivirkningsåret 2020 v/ Jenny Bergman og Henrik Irgens, begge Nettverket

​DESEMBER, dato ikke avklart: Psykofarmakanettverket - hva og hvordan v/ Haakon Rosland, Christina Eliassen og Ingvild Skogen Bauge

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 12. des. 2022