Hopp til hovedinnholdet

Det er laget fire forskjellige lister; antibiotika, antiepileptika, antimykotika og antivirale midler. Merk at listene ikke har blitt oppdatert siden 2017. Sjekk derfor også preparatomtalen!
Utvalget av legemidler gjenspeiler hva som ble brukt ved Barneposten på Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) i London har lagt ut noen "kjøreregler" for hvordan en kan minimere karbohydratbidraget fra legemidler som må gis til barn som står på ketogen diett.

Noen gode tips fra GOSH:

  • substanser som ender på -ose eller -ol blir vanligvis omdannet til glukose i kroppen
  • miksturer (sirup/eleksir) og tyggetabletter bør unngås, disse inneholder mer karbohydrater enn andre doseringsformer
  • mange sukkerfrie miksturer inneholder sorbitol, sorbitol bør unngås ved ketogen diett

Mer om ketogen diett finner du her:

Har du kommentarer til listene, endringer eller tillegg, send disse til oss - så kan vi videreformidle dette til Sykehusapoteket Kristiansand.

Publisert: 29. mars 2023 — Oppdatert: 29. mars 2023