Hopp til hovedinnholdet

Norsk barnelegeforenings prosjekt "Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i landets barneavdelinger" resulterte i ​Legemiddelveilederen. Prosjektet ble avsluttet i 2005, for mer informasjon om prosjektet, se her.

Ansvaret for Legemiddelveilederen ble etter ønske fra Norsk barnelegeforening flyttet til Nettverket i desember 2016. Blandetabellene som opprinnelig var en del av Legemiddelveilederen er erstattet med blandekort, som blir kontinuerlig oppdaterte.

Legemiddelveilederen:

Kapitlene åpnes i egne dokumenter ved å trykke på lenkene.

Kap.1 Injeksjoner og infusjoner til barn

Tabell 3: Beregning av injeksjons- og infusjonshastighet
(utarbeidet 2005, ikke revidert siden)
Tillegg til tabell 3: Volum i infusjonssett, forlengelsesslanger, kraner og filter (oppdatert 22.8.18)
NB! Blandetabellene er ikke lenket til, disse er erstattet av blandekort

Kap. 2 Bruk av filtre

Revidert juni 2017, med mindre endringer i juli 2018 og desember 2020.

Kap. 3 Medikamentregning

Kap. 4 Orale sprøyter til legemidler som ikke skal injiseres

Kap. 5 Merking av opptrukne sprøyter

Kap. 6 Administrasjon av legemidler til barn

Kap. 7 Barnepleiere og hjelpepleieres deltakelse i utdeling av legemidler til barn

Kap 8. Foreldres deltakelse i medisinering av barn på sykehus

Kap. 9 Når barn spytter ut eller kaster opp medisin

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 27. mars 2023