Hopp til hovedinnholdet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Det er DSA sammen med andre helsemyndigheter som er ansvarlige for jod-beredskapen og det er disse som gir offisielle råd om bruk av jodtabletter. Informasjonen på disse sidene er hovedsakelig hentet fra DSAs nettsider.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus kan besvare spørsmål om jodtabletter fra helsepersonell, send gjerne epost: cbrene@ous-hf.no. For flere kontaktopplysninger til CBRNE-senteret, se her.

Noen spørsmål med svar om jodtabletter

Hvem skal ta jodtabletter?

​Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefales det å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Noen skal ikke ta jodtabletter, dette er omtalt her.


Kilde: Generell informasjon fra DSA

Hvor får jeg fatt i jodtabletter?

​Du kan kjøpe tablettene reseptfritt i apotek. Se mer om dette her. Merk at det er to typer jodtabletter til bruk ved atomulykker til salg på apotek, disse har ulik styrke. Pass på at du følger doseringen tilpasset tablettene du har:
- Informasjon om Jodix 130 mg til barn finnes her
- Informasjon om Kaliumjodid SERB 65 mg til barn finnes her
- Det finnes også informasjon om jodtabletter på flere ulike språk, dette finnes her

OBS! Kosttilskuddet Nycoplus Jod 225 mikrogram skal ikke brukes ved en atomulykke.
Det er anbefalt at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager. Selv om jodtabletter er salgs i apotek for husholdninger, skal kommunene ha systemer for mulig utdeling av tabletter på skoler, barnehager og institusjoner.
Kilde: DSA og Helsedirektoratets sider om kommunal jodberedskap

Hva gjør vi om barnet kaster opp eller gulper etter inntak av jodtabletter?

Dette er avhengig av når kaster opp eller gulper. Dersom det har gått mindre enn 15 minutter, skal barnet ha ny dose. Har det gått 15 minutter eller mer gis det ingen ny dose.

Kilde: Norsk barnelegeforening, CBRNE-senteret og Nasjonalt komptansenettverk

Finnes det alternativ til jodtabletter dersom barnet ikke tar noe gjennom munnen/på sonde?

​Vi har kontaktet ulike fagmiljøer og legemiddelgrossister, men ikke lykkes med å finne noe IV-alternativ for jodtabletter. Det er lite erfaring (nasjonalt eller internasjonalt) med bruk av jod intravenøst ved atomuhell.

MEN noen barn eller voksne som ikke har tilstrekkelig opptak av næring fra tarm, kan likevel ta opp noe jod. Jod-tabletter kan være et alternativ, slik bruk må være avtalt med legen som kjenner barnet eller ungdommen (eller den voksne) på forhånd.

For råd om den enkelte pasient kan helsepersonell kontakte CBRNE-senteret.

Kilde: CBRNE-senteret og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Kan vi gi jodtabletter i sonde/PEG?

Ja, tabletter kan røres ut i vann og gis på sonde/PEG. Jod er svært løselig i vann. Det vil være uløste hjelpestoffer når tabletter røres ut i vann.

For barn over 1 måned til 18 år:

1. Finn frem riktig dose til barnet ifølge doseringsanbefalingene.

2. Finn frem en sondesprøyte. Trekk ut stempelet på sprøyten, og legg tablettdelen/tabletten(e) direkte i sprøyten. Sett på stempelet igjen.

3. Trekk opp 5 ml vann med sondesprøyten som inneholder tablettdelen/tabletten(e), og sett en kork på sprøyten. Vend sprøyten frem og tilbake til du får en løsning med små hvite partikler, dette kan ta 3-5 minutter. Partiklene vil ikke forsvinne.

4. Gi løsningen på sonden. Hvis det skal gis i PEG, gi løsningen direkte i PEG eller bruk en kort forlengelsesslange.

5. Etterskyll sondesprøyten ved trekke opp 5 ml vann, vend litt på sprøyten for å få de resterende partiklene i væsken, og gi deretter dette på sonden/ i PEG. Det er ok at noen få korn blir liggende igjen i sondesprøyten.

6. Hvis ytterligere behov for å etterskylle sonden/PEG, gi 2-5 ml vann til.


For barn under 1 måned:

1. Følg utblandingen som er oppført i doseringsanbefalingen.

3. Trekk opp riktig antall milliliter fra løsningen i glasset med en sondesprøyte og gi dette på sonden. Hvis det skal gis i PEG, gi løsningen direkte i PEG eller bruk en kort forlengelsesslange.

4. Etterskyll sonden/PEG med 5 ml vann, bruk samme sondesprøyte som du gav medisinen på. Det er ok at noen få korn blir liggende igjen i sondesprøyten.

Skal premature barn på sykehus ha jodtabletter?

​For premature barn anbefales som hovedregel ikke jodtabletter før barnet passerer postmenstruell alder 37 uker. Premature barn anses særlig sårbare for stoffskifteforstyrrelser etter inntak av jod da tyroideafunksjon er sentral for normal utvikling av barnets hjerne, og for denne pasientgruppen anses innendørsopphold som tilstrekkelig beskyttelse.

Kilde: Jodtabletter ved atomhendelser. Medisinsk informasjon til helsepersonell (DSA)

Nyheter om jodtabletter

Ingen resultater

Ingen resultater

Publisert: 10. nov. 2022 — Oppdatert: 30. jan. 2023