Hopp til hovedinnholdet

Navn

​Det er angitt i navnet hvilken type mikstur det er.

Formulering

​Formulering som er angitt i preparatomtalen.

Suspensjoner skal omrystes, slik at virkestoffet fordeler seg jevnt i blandingen, men dette er ikke nevnt spesifikt per preparat.

Smak

​Angitt her «Ingen» eller den smaken som er oppgitt i preparatomtalen.

Oppbevaringsbetingelser

Romtemperatur eller kjøleskap.

Her er det også angitt dersom en mikstur for eksempel ikke skal oppbevares i kjøleskap.

NB! Der miksturen kan oppbevare både i RT og KJ sjekk alltid holdbarheten for aktuell oppbevaringsbetingelse.

Holdbarhet etter anbrudd

01.01.21 ble NLS oppdatert og nye standarder gjelder for «Veiledende brukstider/holdbarhet for legemidler uten krav om sterilitet». De nye standardene begrenser holdbarheten etter anbrudd og vil være begrensende dersom SPC angir en lengre holdbarhet.

I monografiene er informasjon om «Holdbarhet etter anbrudd» hentet fra godkjent SPC. Hver enkelt barneavdeling må forholde seg til NLS og lokale retningslinjer for angivelse av holdbarhet. Produsenten kan formidle andre opplysninger om holdbarhet etter anbrudd enn det som er opplyst i SPC, men i monografiene er det informasjonen fra SPC som er gjengitt.

Nettverket angir «Til utløpsdato» dersom ikke preparatomtale (SPC) angir begrenset holdbarhet etter anbrudd. For apotekproduserte miksturer som har under 6 måneders holdbarhet er det angitt «Se Andre kommentarer om holdbarhet».
Tabletter som løses opp / slemmes opp skal brukes "umiddelbart" etter utblanding. Eventuelle rester kastes.

Andre kommentarer om holdbarhet

​Dersom kortere holdbarhet enn 6 måneder for apotekproduserte miksturer er det angitt X måneder fra produksjonsdato.

Volum

​Slik som pakningen angir det, enten med antall ml i en flaske/beholder eller antall tabletter i en beholder.

Innholdsstoffer

Vi angir innholdsstoffer på den enkleste formen. For eksempel er parabener navngitt på flere måter:

metylparaben = metylhydroxybenzoat = metylparahydroxybenzoat.

I miksturlisten har vi uavhengig av hvordan parabener er angitt i produktomtalen angitt den enkleste navnformen, for eksempel metylparaben.

E-stoff nummer er ikke tatt med.

Se også oversikt over de ulike tilsetningsstoffene.

Utfyllende kommentarer

​Her finnes informasjon som for eksempel:

  • "1 ml= x dråper. Dråper kan avvike i størrelse avhengig av måleredskap, det anbefales derfor å regne om dosen til ml og trekke den opp i peroral sprøyte."
  • Og «NB! Inneholder sukker”.
Kilder

​Her er det angitt preparatomtale dersom den er tilgjengelig elektronisk eller henvist til SA hovedforskrift for apotekproduserte miksturer.

Markedsføringsstatus

Preparatene som er listet i miksturlisten har ulik status. De kan være registrert i Norge eller i utlandet eller være apotekprodusert i Norge. SA miksturer er apotekproduserte miksturer der sykehusapotekene har blitt enig om en felles oppskrift. En SA mikstur vil kunne søkes opp i FEST. Det kan også være andre apotekproduserte miksturer i miksturlisten som kun produseres ved et enkelt apotek.

Er miksturen godkjent for barn?

​Angir "Ja, dosering angitt ned til X år i SPC/BNF-C/annen kilde. / Nei". "Ja, dosering angitt for barn i mg/kg uten nedre aldersgrense i SPC".
Alle apotekproduserte miksturer er angitt "Nei" for godkjent til barn. Det anbefales at man sjekker preparatomtale, BNF-C eller FASS. For eksempel kan det stå under "unlicensed use" i BNF-C at "not licensed for use in children". Da vil det stå "nei" i dette feltet.

Virkestoff

​Angitt i henhold til substansregisteret i felleskatalogen.

Publisert: 20. feb. 2023 — Oppdatert: 20. feb. 2023