Hopp til hovedinnholdet

Vi samler lenker til ulike forskningsnettverk på denne siden. Hovedmålet til disse nettverkene er å øke mengden kvalitetssikret informasjon om legemidler til barn ved å øke samarbeidet innad i det enkelte land, og også samarbeidet mellom landene.

Har du tips til nettverk som burde være med på denne siden? Send oss en e-post på post@legemidlertilbarn.no.

Nordiske og europeiske forskningsnettverk

NordicPedMed

Nordic investigators network for Pediatric Medicines (NordicPedMed) var i utgangspunktet et ettårig prosjekt som ble avsluttet i juni 2015. Fase to av prosjektet pågår nå i 2016. Målet for prosjektet er å skape et nordisk nettverk for aktuelle aktører innenfor kliniske studier for barn, hvor både nasjonale nettverk, forskere og aktuelle sentre inkluderes. Det er også et mål å øke samarbeidet, både innad i Norden og i Europa.

EnprEmA

E​uropean Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency (EnprEmA) er et europeisk nettverk med ekspertise innenfor kliniske studier for barn. Hensikten er å øke tilgjengeligheten på trygge og godkjente legemidler til barn gjennom samarbeid i Europa.

ECRIN, og den norske armen NorCRIN
FinPedMed

Finnish Investigators Network for Pediatric Medicines (FinPedMed) er det finske svaret på NorPedMed, og har som mål å øke samarbeidet innad i Finnland.

Medicines for Children Research Network

Medicines for Children Research Network er en del av National Institute for Health Research (NIHR) i Storbritannia, og er dermed et nasjonalt forskningsnettverk.

Fagspesifikke forskningsnettverk

NOPHO

Nordic Society of Paediatric Haemotology and Oncology (NOPHO) er et nettverk som har spesialisert seg på forskning på barn med kreftsykdommer, hovedsaklig blodkreft da dette er en av de vanligste krefttypene hos barn.

PRINTO

Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO) er et internasjonalt nettverk hvor omtrent 60 land er medlem. Nettverket har spesialisert seg på revmatologiske sykdommer hos barn.

Publisert: 13. okt. 2022 — Oppdatert: 13. mars 2023