Hopp til hovedinnholdet

Årets Solstrand-program bygger på tidligere tradisjoner, og på tilbakemeldinger fra fjorårets samling, med vektlegging av arbeidet legemiddelutvalgene og et utvalgt faglig tema.

Vi vil dessuten få presentert utvalgte samarbeidsprosjekter, og vi vil vise frem litt av det som har foregått i Nettverket siden sist. Fagfokuset vil bli abstinenser, smertelindring og sedering, intoks, se program under.

Påmeldingsfristen er ute og seminaret er fulltegnet.

Program

Mandag 6. november 

Kl. 11:15: Velkommen til Solstrand og seminar - Hvem er hvem?v/Thomas Halvorsen og Henrik Irgens

Kl. 11:25: Hva har skjedd siden sist og hvilke nye fokusområder har vi i Nettverket v/stab - MedSafetyWeek v/Jenny Bergman

Kl. 12:10: Hva har skjedd sisten sist - Psykofarmakanettverket? v/Ingvild Skogen Bauge og Christina Eliassen

Kl. 12:30: Lunsj

Kl.13:30: Posterpresentasjoner (UNN, Haugesund, Drammen, Lillehammer og OUS)

Kl. 13:50: Hva skjer i Tromsø? v/Legemiddelutvalg for barn ved UNN, Tromsø

Kl. 14:10: Tryggere medisinering av premature - v/ Niklas Nilsson

Kl. 14:40: Hvordan jobber sykehusfarmasøyten i England?  v/ Cathrine Kjeldby-Høie

Kl. 14:55: Hjelp til selvhjelp, Gruppearbeid i faggruppene

Kl. 16:35: Pause

Kl. 16.45: KOBLE - har alle koblet opp? v/Line Buan (KOBLE)

Kl. 17:05: NorPedMed, NorTrials og LMI: Sammen for flere og bedre legemidler til barn? Hvem gjør hva? v/Thomas Halvorsen, Signe Øien Fretland (NorTrials) og Anne Margrethe H. Nordberg (LMI).

Kl. 17:30: Programslutt

Kl. 19:30: Middag med utdeling av posterpris

Tirsdag 7. november:

Abstinenser, smertelindring og sedering, intoks

Fra det mor har tatt til det vi gir barnet, til det ungdommen tar selv.

Kl. 09:00: Fra tiden der man ikke trodde nyfødte følte smerte til et holdefritt/barnevennlig sykehus! v/Kirsti Agnethe Neset (Nordlandssykehuset Bodø)

Kl. 09:45: Kjent og mindre kjent om abstinenser hos nyfødte v/Jannicke Hanne Andresen (OUS)

Kl.10:20: Pause og utsjekk

Kl.10:40: Nyfødt smerteretningslinjer – publisert våren 2023 v/Jannicke Hanne Andresen (OUS)

Kl. 10:55: Hvordan håndtere akutte og prosedyrerelaterte smerter? Praktiske verktøy, deriblant legemidler v/Tor Thomas Vatsgar (OUS)

Kl.11:25: Hvordan trappe ned uten å havne i abstinenser v/ Tor Thomas Vatsgar (OUS)

Kl. 11:50: Erfaringer med Livopan (lystgass) i barnemottak v/Therese Myhre Dupuy og Shahida Kassymova (OUS)

Kl. 12:20: Foto

Kl. 12:30: Lunsj

Kl. 13:30: Avledning ved smerte: hypnoterapi v/ Hege Kristiansen (Helse Førde)

Kl. 14:00: Pause

Kl. 14:20: Rus og forgiftning - kliniske betraktninger v/Mari Asphjell Bjørnaas (OUS)

Kl. 15:00: Paracetamol-intoks: Komplisert for leveren v/ Embjørg Julianne Wollen (OUS)

Kl. 15:30: Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon til barn og unge v/Anja Lee

Kl. 15:45: Evaluering

Kl. 15:50: Avslutning og vel hjem

Kl. 16:00: Avreise buss fra Solstrand, ankomst Flesland ca. kl. 16:40

Fra Solstrandseminaret 2023
Publisert: 27. juni 2023 — Oppdatert: 28. nov. 2023